Sieci współpracy

Spotkania uczestników sieci współpracy i samokształcenia w ramach projektu „Aktywne doskonalenie – kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu” odbywać się będą w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (Wydział Zamiejscowy) we Wrocławiu, przy ulicy A. Ostrowskiego 30 b:

Dojazd transportem publicznym:

AUTOBUSnr 107 (docelowy przystanek: ul. Grabiszyńska/FAT), nr 119 (docelowy przystanek: ul. A. Ostrowskiego), nr 125 (docelowy przystanek: ul. Grabiszyńska/FAT), nr 126 (docelowy przystanek: ul. Grabiszyńska/FAT), nr 134 (docelowy przystanek: ul. Grabiszyńska/FAT), nr A (docelowy przystanek: ul. Grabiszyńska/FAT)

TRAMWAJnr 4 (docelowy przystanek: ul. Grabiszyńska/FAT), nr 5 (docelowy przystanek: ul. Grabiszyńska/FAT), nr 11 (docelowy przystanek: ul. Grabiszyńska/FAT), nr 14 (docelowy przystanek: ul. Hallera/FAT), nr 24 (docelowy przystanek: ul. Grabiszyńska/FAT)

Rozkłady jazdy autobusów i tramwajów.

Dla osób docierających na miejsce pieszo, najbliższą drogą jest przejście pomiędzy budynkami Wyższej Szkoły Handlowej a biurowcem firmy Proacademica lub przejście bramką z prawej strony szarego budynku biurowego firmy Proacademica przy ul. Ostrowskiego 30 (wzdłuż ulicy).

Dojazd samochodem:

Z ul. Ostrowskiego należy wjechać na parking przez szlaban znajdujący się z prawej strony szarego budynku biurowego firmy Proacademica przy ul. Ostrowskiego 30 (wzdłuż ulicy) pobierając bilet, a następnie skierować się wewnętrzną drogą na prawo wzdłuż płotu. Samochód należy zaparkować z przodu lub z tyłu budynku Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (dla uczestników sieci współpracy i samokształcenia w ramach projektu parking będzie bezpłatny).

Wszystkie spotkania w ramach sieci rozpoczynają się o godzinie 16.00.

Poniżej znajdują się natomiast harmonogramy pracy w 12 sieciach współpracy i samokształcenia w ramach naszego projektu:

———————————————————————————————————————————————————–

Sieć współpracy i samokształcenia nr 1

– „Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły” – sieć dla dyrektorów/wicedyrektorów

– do pobrania: Koordynator sieci nr 1

———————————————————————————————————————————————————–

Sieć współpracy i samokształcenia nr 2

– „Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania” – sieć dla nauczycieli

– do pobrania: Koordynator sieci nr 2

———————————————————————————————————————————————————–

Sieć współpracy i samokształcenia nr 3

– „Doświadczenia i eksperymenty na zajęciach przedmiotów przyrodniczych” – sieć dla nauczycieli

– do pobrania: Koordynator sieci nr 3

———————————————————————————————————————————————————–

Sieć współpracy i samokształcenia nr 4

– „Jak rozwijać autonomię ucznia?” – sieć dla nauczycieli

– do pobrania: Koordynator sieci nr 4

———————————————————————————————————————————————————–

Sieć współpracy i samokształcenia nr 5

– „Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki?” – sieć dla nauczycieli

– do pobrania: Koordynator sieci nr 5

———————————————————————————————————————————————————–

Sieć współpracy i samokształcenia nr 6

– „Praca z uczniem młodszym – jak skutecznie i efektywnie pracować w grupie sześciolatków i siedmiolatków” – sieć dla nauczycieli

– do pobrania: Koordynator sieci nr 6

———————————————————————————————————————————————————–

Sieć współpracy i samokształcenia nr 7

– „Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów?”- sieć dla nauczycieli

– do pobrania: Koordynator sieci nr 7

———————————————————————————————————————————————————–

Sieć współpracy i samokształcenia nr 8

– „Praca z uczniem zdolnym na zajęciach koła naukowego” – sieć dla nauczycieli

– do pobrania: Koordynator sieci nr 8

———————————————————————————————————————————————————–

Sieć współpracy i samokształcenia nr 9

– „Jak budować własny program nauczania?” – sieć dla nauczycieli

– do pobrania: Koordynator sieci nr 9

———————————————————————————————————————————————————–

Sieć współpracy i samokształcenia nr 10

– „Promocja i budowanie wizerunku placówki” – sieć dla nauczycieli

– do pobrania: Koordynator sieci nr 10

———————————————————————————————————————————————————–

Sieć współpracy i samokształcenia nr 11

– „Nauczyciele pracują zespołowo” – sieć dla nauczycieli

– do pobrania: Koordynator sieci nr 11

———————————————————————————————————————————————————–

Sieć współpracy i samokształcenia nr 12

– „Praca z nowoczesnymi technologiami TiK (rok I) – bezpieczny Internet” – sieć dla nauczycieli

– do pobrania: Koordynator sieci nr 12

———————————————————————————————————————————————————–